Logo Art Decor
Volg ons ook via:
Taalkeuze:

Over Art-Decor

Randolph Algera is werkzaam als restaurator sinds 1991 en sinds 1994 als restaurator/eigenaar van Art Decor.

SPECIALISATIES
• restauratie
• conservatie
• kleuronderzoek
• beschilderde historische binnenruimtes
• beschilderde objecten, rouwborden
• restauratie van schilderijen
• advisering
• rapportage
• documentatie


MEESTER RESTAURATOR

Randolph Algera heeft bijna 30 jaar ervaring in conservatie en restauratie met zijn eigen bedrijf Art-Decor. Hij zit al 40 jaar in het vak. Art-Decor houdt zich bezig met beschilderde (historische) binnenruimtes en beschilderde objecten, uit 17e - 20e eeuw. Het gaat hierbij om de (preventieve) conservatie en restauratie van (decoratieve) afwerkingen en muur- en plafondschilderingen. Daarbij wordt archief- en/of laboratoriumonderzoek uitgevoerd. De verschillende kleuronderzoeken worden nauwkeurig gedocumenteerd.


DISCIPLINES

Art-Decor vertegenwoordigt verschillende disciplines. Randolph Algera bezit het Meester-diploma in drie specialisaties: schilderen, wandbekleding en penseeltechnieken. Hij is als erkend restaurator aangesloten bij RN (Restauratoren Nederland) en de ARA (Art Restorers Association). Hij volgt met regelmaat (universitaire) studies om zijn vakkennis en vaardigheden op peil te houden.

RN ARA kk

 TEAM VAN SPECIALISTEN

Art-Decor werkt met een team van specialisten, dat structureel bezig is met werkzaamheden, opleidingen en ontwikkelingen in binnen- en buitenland. De kracht van Art-Decor is, dat we naast de gedegen opleiding tot restaurator ook ambachtelijk en kunstzinnig uitstekend zijn opgeleid. Dit maakt het verschil met alleen restauratoren. We hebben een verantwoorde visie op conservatie en restauratie, waarbij we de restauratie ethiek onderschrijven.

PRIJZEN/ NOMINATIES
Art-Decor Randolph Algera wint regelmatig prijzen en nominaties. De r.k.-kerk in Oldemarkt (Overijssel) ontvangt een eervolle vermelding. De Hervormde Kerk te Raerd en het Landgoed De Klinze in Oudkerk (beide in Friesland) ontvangen een nominatie.
In 2013 wint Art-Decor Randolph Algera de all over Nationale SchildersVakprijs. En bovendien de 1e prijs in de categorie restauratie/decoratie voor het project Jugendstilvilla RamsWoerthe te Steenwijk. De jury vermeldt, dat zij onder de indruk is van het vakmanschap en het niveau waarop deze restauratie is uitgevoerd en dat dit zelden behaald wordt in Nederland. Het resultaat is een totaalproject, alles is op elkaar afgestemd, met volkomen respect voor de oorspronkelijke achtergrond.


(PREVENTIEVE) CONSERVATIE EN RESTAURATIE

Het doel is cultureel erfgoed duurzaam behouden. We streven naar het minimaliseren van schade en verval. Ook het voorkomen van verlies van belangrijke kennis over de culturele objecten hoort daarbij.

Voordat een behandeling start, maken we samen met de opdrachtgever een keus uit de mogelijkheden van herstel, wat de intentie is en de intensiteit ervan.
Het omvat uiteenlopende werkzaamheden die onder te verdelen zijn in:

Preventieve conservatie
of passieve conservatie zorgt voor de juiste voorwaarden voor behoud. Het zorgt voor vertraging van het verval door het aanpassen van externe omgevingsfactoren (relatieve vochtigheid, opvallende licht, insectenvallen enz.)

Actieve conservatie
vertraagt het verval en maakt het object minder kwetsbaar en beter toonbaar. Er wordt daadwerkelijk ingegrepen in de conditie van het object. Dit kan door het verwijderen van vuil, stof, het vastzetten van losgeraakte onderdelen, het ondersteunen van verzwakte delen en de bestrijding van schimmel of insectenaantasting. Ook kan documentatie en conditie-opname bij de actieve conserveringsbehandeling behoren.

Restauratie
beoogt het object in een ‘nieuwe' staat terug te brengen, die het eerder in de historie bezat en die vooraf bepaald is. Dit kan door het aanvullen en toevoegen van kwijtgeraakte delen, het vervangen van onderdelen of het verwijderen van oude restauraties. In alle gevallen houdt de restaurator rekening met de authenticiteit van het object op materieel gebied (met respect voor het originele materiaal), op conceptueel gebied (met de intentie van de kunstenaar/maker), op contextueel / functioneel gebied (met het object terugbrengen naar de origineel context), en op historisch gebied (wanneer het werk als object belangrijker is dan de esthetische beleving, gebruikssporen mogen dan bijv. zichtbaar blijven).

Motivatie van de keuze
is belangrijk, rekening houdend met de beroepsethiek (ethische code) voor restauratie. Wij communiceren helder over onze opleiding, werkervaring, uitgevoerde projecten, lidmaatschappen van beroepsorganisaties als RN (Restauratoren Nederland) en ARA (Art Restorers Association). Wij geven graag advies over de beste manier van bewaren, exposeren en onderhouden van uw object. Vraag gerust een offerte, ook die is helder.

Werkwijze

Ieder (monumentaal) gebouw heeft zijn eigen kleurhistorie, zowel voor het exterieur als het interieur. De kleurhistorie bepaalt samen met het architectonische aspect de totale historische uitstraling. De kwaliteit van het kleur- en materiaalgebruik draagt bij aan de kwaliteit van het gebouw.
Het onderzoek naar de kleuren, in combinatie met de materialen in verschillende perioden, leidt tot een weloverwogen restauratieplan.
Kleurhistorisch onderzoek hoeft niet automatisch tot een restauratie, conservatie of reconstructie te leiden. Men kan ook bewust kiezen voor nieuwe kleuren of decoraties. Goed onderzoek naar de gekleurde onderdelen, vooral in samenhang met andere materialen en afwerkingen is belangrijk. Correcte documentatie ervan vormt een bron van informatie voor eventuele restauraties op later tijdstip. De historische gelaagdheid en het uiterlijk van het gebouw blijven zo bewaard.
Naast het uitvoeren van stratigrafisch onderzoek (maken van kleurtrapjes) in situ, waarbij met een scalpel de verflagen/afwerklagen, laag voor laag in vlakjes naast elkaar worden weg geschraapt, is het soms nodig nog een laboratoriumonderzoek te laten uitvoeren. Het nemen van verfmonsters en het onderzoeken van verfdwarsdoorsneden gaat eraan vooraf. Microscope fotografie geeft vaak beter inzicht in de opbouw van de verflagen. De onderzoeksresultaten worden vervolgens gerelateerd aan de bevindingen (stratigrafieën) in situ en gekoppeld aan het bouwhistorisch- en aan het archiefonderzoek. In sommige situaties is het nodig interdisciplinair te werken, waarbij het onderzoek uitgebreid wordt tot alle soorten afwerklagen van het gebouw, zoals gebruikte steensoorten, pleister, behangsels, betimmeringen, vloerafwerking.
Tot slot volgt de rapportage die leidt tot een eindadvies en overwegingen bij de restauratie. Bij een complex onderzoek is er goed collegiaal overleg tussen alle betrokken partijen en (overheids)instanties.
U treft ons werk aan bij zakelijke opdrachtgevers  maar ook bij particuliere.
 
RESTAURATIE VAN SCHILDERIJEN betreft het schoonmaken, restaureren en bedoeken. Art-Decor heeft ook jarenlang ervaring in het restaureren van grote en kleine schilderijen.

LEZINGEN - Algera geeft met regelmaat vakinhoudelijke lezingen. Af en toe is hij gastdocent bij restauratie opleidingen.

INTERNATIONAAL
Om de kwaliteit en de continuïteit van het ambachtelijke niveau te stimuleren heeft Randolph Algera samen met Evan Legrande Wilson, een gerenommeerde collega uit de USA de World  Art Traditions organisatie opgericht. Bij deze groep zijn internationaal getalenteerde professionals aangesloten met verschillende achtergronden en specialismen op het gebied van restauratie, muurschilderingen en trompe-l'oeil. Zij bundelen hun krachten om grotere projecten over de hele wereld te kunnen uitvoeren. Hun werk is te zien van Los Angeles tot Oslo, van Tokyo tot New York. Ook in Nederland leidt Algera projecten met hen tot uitvoering, zoals de restauratie van historische interieurs van de Jugendstilvilla RamsWoerthe in Steenwijk, de neogotische Sint Lambertusbasiliek te Hengelo, de Sint Pancratiuskerk te Geesteren, alle in Overijssel en de Sint Joriskerk te Oosterbierum in Friesland.