Logo Art Decor
Volg ons ook via:
Taalkeuze:

Smelne's Erfskip Magazine publiceert artikel rouwborden

Een artikel van 6 blz. in het cultuurhistorische periodiek van Smallingerland, door Randolph Algera.
foto's Jaap van der Wal en Randolph Algera.


Randolph Algera doet in het cultuurhistorisch magazine Smelne's Erfskip verslag van de restauratie van de elf 18e eeuwse rouwborden in de Sint Agathakerk van Oudega (1090). De oudste, in 1707 gemaakt, is voor Aurelia van Glinstra, echtgenote van Arent van Haersma. Het alliantie-wapen is een combinatie van het Haersma-wapen en dat van de Glinstra's.

Art-Decor werkt met een team van verschillende disciplines. Voor het opstellen van een rapportage moet er onderzoek verricht worden: archief-, stratigrafisch-, microscopisch- en laboratoriumonderzoek. Op basis van de onderzoeken wordt een restauratie-advies uitgebracht. Terug naar overzicht