Logo Art Decor
Volg ons ook via:
Taalkeuze:

Restauratie Memoriebord Schettens voltooid

Art-Decor Randolph Algera restaureert tien geboden bord en ontdekt een onderschildering uit vermoedelijk de 17e eeuw.

Eeuwenlang keken kerkgangers in Schettens naar een memoriebord met de tien geboden. Vanaf nu zien ze ook wat er op de achterkant van het gerestaureerde bord staat: het wapen van grietman Wilco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg en de wapens van een dominee en twee kerkvoogden. Wie goed kijkt, ziet zelfs nog meer.

 

Een prachtig project is afgerond. De restauratie van dit aan twee zijden beschilderde bord: Mozes kreeg zijn staf terug en ik ontdekte een onderschildering vermoedelijk uit de 17e eeuw. Het memorie bord en zijn onderschildering zijn beide zichtbaar gelaten.

Röntgenfoto's waarop dit te zien is zijn vertaald in een tekening van de onderschildering. De wapens zijn half zichtbaar. Een schaar klavertjes en een komeet. De grote vraag nu is welke families worden hier afgebeeld. Meer speurwerk is vereist. Maar voorlopig een fraai hersteld bord.

 

 Terug naar overzicht